Sunday, May 16, 2010

Plakroutes voor de verkiezingen

De ingekleurde gemeentes zijn alvast zeker dat ze het bezoek zullen krijgen van onze plakploegen. Overal zullen de komende weken tweetalige affiches "Verdeel de rijkdom, niet de werknemers prijken. Op dit moment zijn er 6 Links-Socialistische plakploegen gevormd. Wil jij zelf ook een steentje bijdragen om de laatste witte vlek nu al in te vullen... laat iets weten op brugge@socialisme.be (op dat e-mail adres kan je ook de adressen met de borden krijgen)

No comments:

Post a Comment