Friday, June 11, 2010

Waarom ik zondag LSP steun en van jou hetzelfde vraag!


Hallo,

De verkiezingen van 13 juni naderen. (Ikzelf ben bij deze verkiezingen kandidaat voor LSP - Linkse Socialistische Partij - in West-Vlaanderen). Wellicht heb je van LSP, wegens ons beperkt budget en middelen, nog niet zoveel gehoord tijdens deze campagne. Daarom deze voorstelling:

Onze centrale slogan in de verkiezingscampagne is:
Verdeel de rijkdom, niet de werknemers!

De crisis, veroorzaakt door een kleine groep rijken en bankiers wordt vandaag betaald door de gewone werknemers. Heel wat mensen verloren de afgelopen maanden hun job doordat de hebzucht van een kleine groep bankiers en kapitalisten geen grenzen kende. LSP vindt het dan ook onaanvaardbaar dat net de banken vandaag gered worden met miljarden belastinggeld. Zij kregen miljarden terwijl de regering de afgelopen jaren stelde dat er nergens geld te vinden was voor de broodnodige verhoging van de pensioenen, de afbouw van de wachtlijsten in de zorg, de verlaging van de ziektekosten, het verhogen van de koopkracht, etc...


Ondertussen valt de regering omwille van communautair opbod dat al drie jaar bezig is, maar waarbij geen oplossingen voor reële problemen naar voor geschoven werden door de traditionele partijen; inclusief Sp.A en Groen! in de oppositie.
In tegenstelling tot de meeste andere partijen voeren we een heel inhoudelijke campagne, waarbij we bewust provoceren en tot nadenken aanzetten met een tweetalige affiche. We willen daarbij de aandacht vestigen op de noodzaak aan solidariteit tussen Walen en Vlamingen. We moeten samen sterk staan tegen de besparingen die ons opgelegd zullen worden.

Hierbij kunnen we het ons niet veroorloven om de sociale zekerheid, maar ook de strijd op zich te verdelen. We zijn geen Belgicistische partij, integendeel. We denken echter dat een duurzame oplossing voor de communautaire problematiek in ons land er enkel kan komen door een sociaal beleid via investeringen in huisvesting en onderwijs om tweetaligheid te kunnen garanderen. Regio, nationaliteit noch afkomst mogen bepalen welke rechten je krijgt!

LSP, de Linkse Socialistische Partij heeft slechts een beperkt budget in vergelijking met andere partijen en krijgt in het mediacircus ook bijna geen aandacht. Toch zijn we ervan overtuigd dat ons programma vandaag cruciaal is in deze crisis – Daarom hopen we dat jij voor ons stemt en onder andere dit bericht verder helpt verspreiden, etc. We krijgen steeds meer goeie reacties, maar dit betekent nog niet dat onze score hoog zal liggen, omdat veel mensen 'nuttig' willen stemmen. Een stem voor ons is dat echter nog meer, omdat LSP (samen met PVDA) de enige partij is die 100% tegen besparingen ingaat en na de verkiezingen gewoon blijft verder strijden. Dàt is zonder enige twijfel belangrijker dan 'het minste kwaad' naar het parlement stemmen en mee de besparingen laten uitvoeren.

Wat wij echter ook heel sterk benadrukken, is het internationale aspect. LSP maakt deel uit van een internationale organisatie (CWI - www.socialistworld.net) dat in 40 verschillende landen actief is. Joe Higgins (www.joehiggins.eu), een Europarlementariër voor onze Ierse zusterorganisatie trekt bijvoorbeeld de campagne voor internationale solidariteit met Griekenland en tégen de besparingen die eraan komen in de Eurozone.

België maakt uiteraard ook deel uit van deze context van crisis, en internationale samenwerking en solidariteit maakt ons zeker sterker. Linkse éénheid is hierbij ook een belangrijke stap, zodat échte linkse alternatieven op de kaart gezet kunnen worden.

Daarom komen we in Wallonië op met het Front des Gauches (www.frontdesgauches.be), dat meerdere radicaal-linkse organisaties omvat. Ook daar is de campagne veelbelovend en krijgen we veel positieve respons.

Wij staan voor een inzet die niet enkel rond verkiezingen draait. Stemmen voor ons kunnen de aandacht vestigen op ons programma, net zoals de ondersteuning van onze campagne of actief lid worden dat ook zijn. Je kan in elk geval alvast je steentje bijdragen door zondag op mij of andere kandidaten van LSP te stemmen! (Als je dit bericht ook nog doorstuurt naar je vrienden en kennissen, via e-mail en facebook, zoveel te beter nog!)

Wie meer info wil kan terecht op onze sites: www.socialisme.be of www.stemlsp.be - of natuurlijk op Facebook

Merci alvast voor je steun,

Jonas Van Vossole,
Lijsttrekker - LSP-West-Vlaanderen

Korte voorstelling:
-22 jaar en tweede keer kandidaat voor de verkiezingen
-Zo goed als afgestudeerd in Politieke Wetenschappen aan de UGent (enkel nog resultaten afwachten)
-Politiek actief sinds 2003 (anti-oorlogsbeweging)
-Verantwoordelijke voor de uitbouw van LSP in West-Vlaanderen

No comments:

Post a Comment