Friday, March 12, 2010

SPa - allesbehalve - roodNadat Crombez zich moest profileren als dé verdediger van het begrotingsevenwicht ten koste van sociale voorzieningen, was er Vandenbroucke die de noodzaak voor Tatcheriaanse besparingen aankaartte. Vandaag zijn er nog maar weinigen die nog twijfelen aan de echte kleur van de SPa... Bont en blauw - maar allesbehalve rood.

Zelfs bij de VLD voelen ze zich ondertussen al roder dan de SPa. Sven Gatz (Vlaams fractieleider voor OpenVLD) bekritiseerde vrijdag het Brusselse onderwijsbeleid van Pascal Smet (Vlaams onderwijsminister voor SPa) in de Standaard, en voegde eraan toe: "ikzelf heb het gevoel dat ik, nochtans geboekstaafd als liberaal en met een ver VU-verleden, dichter bij de socialistische gedachte sta dan hij."

Tot zover de 'verlinksing' die sommigen bij de SPa en Gennez zagen...

No comments:

Post a Comment