Monday, December 14, 2009

Madrid - 200.000 syndicalisten tegen crisisZaterdag, 12 december om 12 uur hadden de Spaanse vakbonden verzamelen geblazen in Madrid. Het was daarmee de eerste algemene mobilisatie tegen de effecten van de crisis van het kapitalisme in Europa. Volgens de vakbond CCOO waren er 200.000 aanwezigen. Ook het CWI was aanwezig met een kleine delegatie.

Spanje is een van de Europese landen die tot nu toe het ergste door de crisis getroffen werd. De vastgoedprijzen kelderden en bedrijven sloten de deuren. De gevolgen van de crisis zijn hallucinant: de werkloosheidsgraad is ondertussen gestegen tot 18%, bij de jeugd zelfs dubbel zoveel.

De sociaal-democratische regering gaf miljoenen aan de banken. Ze creëerde zo enorme overheidstekorten die de volgende generaties werknemers zullen moeten ophoesten. Toch is het Spaans kapitaal nog niet tevreden. Zij willen van de crisis gebruik maken om de arbeidsvoorwaarden verder af te bouwen.

Voor de vakbondsbasis kon dit niet meer door de beugel en de twee grootste vakbonden, de UGT en de CCOO, waren daardoor verplicht een nationale betoging te organiseren in de hoofdstad. 200.000 manifestanten trokken zaterdag door de hoofdstad. Ze deden dit onder de slogan: "Laat hén de crisis niet misbruiken" (Que no se aprovecan de la crisis).

De mobilisatie was een eerste en belangrijke, stap. Toch zal zij niet genoeg zijn om de patronale agressie te stoppen. Daarvoor was het eisenplatform van de vakbonden enerzijds veel te zwak; ze drongen vooral aan op verdere sociale dialoog. En anderzijds werd er geen plan ontvouwd om de strijd in de nabije toekomst voort te zetten. Het CWI pleitte voor een 24 urenstaking als eerstvolgende stap, een eis die over vele tongen ging en op veel spandoeken stond, maar desalniettemin geen gehoor vond bij de vakbondsstop.

De situatie toont duidelijk aan dat er in Spanje een tekort is aan een organisatie die met een duidelijk socialistisch programma op een militante wijze tussenkomt. Deze betoging was voor onze internationale een aanleiding om de eerste stappen te zetten om een Spaanse sectie uit te bouwen. Een kleine delegatie van kameraden uit Ierland, Engeland, Zweden en België ging dit weekend naar Madrid om er af te spreken met plaatselijke contacten en tussen te komen op de betoging.

De interventie was vrij succesvol, niet alleen konden we verschillende contacten leggen met mensen die geïnteresseerd waren in onze werking, hebben we 3000 pamfletten verdeeld en zijn we tussengekomen met onze Latijns-Amerikaanse bladen... We zijn er ook van overtuigd dat de uitbouw van een Spaanse zusterorganisatie van het CWI mogelijk en nodig is.

No comments:

Post a Comment