Sunday, March 20, 2011

100.000 man in Lissabon tegen PEC4

Zaterdag trokken zo'n 100.000 mensen de straat op in Portugal tegen de nieuwe besparingsplannen. Onder druk van de dreigende EU- en IMF-tussenkomst kondigde de Portugese regering vanuit Brussel een nieuw besparingsplan aan. PEC 4 is reeds de vierde besparingsronde dit jaar. Na de reeds eerder doorgevoerde maatregelen worden nu onder andere de gepensioneerden geviseerd. Zo komt er een pensioenstop, waarbij pensioenen niet meer aangepast zouden worden aan de levensduurte - én zouden ze afgetopt worden op maximaal 1500 euro.

De betoging was het initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront en bracht voor het eerst sinds de algemene staking van november private en publieke sector terug samen. Na de succesvolle algemene staking had de vakbondsleiding verzuimt om verder te bouwen op een actieplan tegen de besparingen, waardoor de strijd verdeeld bleef over de sectoren. 100.000 man is uiteraard niet min - maar het feit dat er vorig weekend spontaan, zonder vakbondstussekomst 280.000 jongeren op straat waren gekomen - toont dat de vakbonden niet de juiste politiek hebben gevoerd om het verzet te organiseren. Met de juiste benadering en een actieplan van verzet waar mensen in kunnen geloven - in tegenstelling tot de zoveelste geïsoleerde vakbondsbetoging zonder gevolg - is een echt massaal verzet tegen de regering mogelijk.


Onze zusterorganisatie in Portugal, Socialismo Revolucionario, kwam dan ook tussen met een pamflet dat de nadruk legde op de noodzaak voor zo'n actieplan en de nood aan de opbouw van een nieuwe algemene staking. Daarnaast moet ook politiek links zich in Portugal verzamelen rond een duidelijk socialistisch programma als alternatief op het Europees neoliberaal bezuinigingsbeleid.

meer foto's: http://www.facebook.com/album.php?aid=278679&id=563911913&l=1055bf5af7

No comments:

Post a Comment